Giới thiệu

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (SFN) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực gia công các loại chỉ cước, các loại lưới phục vụ đánh bắt thủy sản, nông nghiệp, thể thao, nuôi rong, bảo hộ lao động, xây dựng, chăn nuôi, trồng trọt đối với các khách hàng trong nước và xuất khẩu; nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh; kinh doanh các loại hạt nhựa, ngư cụ, vật tư thủy sản, hàng may mặc, hàng mây tre lá; thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị, phụ tùng sản xuất lưới phục vụ các ngành thủy sản, nông nghiệp, xây dựng, thể thao và bảo hộ lao động; sản xuất, gia công, mua bán lưới trang trí, lưới cứu hộ, lưới ngụy trang, bao bì lưới.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh.
 • Kinh doanh hàng mây tre lá
 • Sản xuất và nhận gia công các loại chỉ cước, các loại lưới phục vụ đánh bắt thuỷ sản, nông nghiệp, thể thao, nuôi ong, bảo hộ lao động, dùng trong xây dựng, trong các ngành chăn nuôi, trồng trọt đối với các khách hàng trong nước và xuất khẩu.
 • Kinh doanh hàng may mặc
 • Thiết kế chế tạo máy mọc, thiết bị, phụ tùng sản xuất lưới phục vụ các ngành thủy sản, nông nghiệp, xây dựng, thể dục thể thao và bảo hộ lao động.
 • Xây dựng nhà các loại.
 • Kinh doanh bất động sản.
 • Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0300669828
Ngày cấp ĐKKD 29/07/2022
Vốn điều lệ 30.000.000.000
Mã số thuế 0300669828
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Các nhà cung cấp công nghiệp

 • Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn tiền thân là Trúc Giang Kỹ Nghệ công ty được thành lập năm 1968.
 • Tháng 7/1976 công ty bị quốc hữu hoá thành xưởng nhựa số 6.
 • Tháng 12/1978 theo quyết định số 2282/STS-TCCb ngày 15/12/1978 của Sở thuỷ sản sáp nhập xưởng nhựa số 6, công ty Trần Phục Phát và Việt Nam lưới công ty thành lập xí nghiệp quốc doanh Dệt Lưới Bao Bì, tiếp tục kế thừa, duy trì và phát triển sản phẩm truyền thống của Trúc Giang kỹ nghệ công ty là sản xuất các loại chỉ cước và các loại lưới đánh bắt thuỷ hải sản.
 • Tháng 4/2000 theo quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 03/12/1999 của thủ tướng chính phủ, xí nghiệp Quốc Doanh Dệt Lưới Bao Bì được chuyển thành công ty cổ phần với tên mới: Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn.
 • Ngày 29/11/2006, Cổ phiếu của công ty đã chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.
 • Ngày 5/9/2006, VĐL của công ty là 30.000.000.000 đồng.
 • Đến ngày 12/6/2009, cổ phiếu được chuyển sàn giao dịch và niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
   

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 29/07/2022
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 101.000
KL đang niêm yết 3.000.000
Tổng giá trị niêm yết 30.000.000.000

Ban lãnh đạo

Bùi Văn My Chủ tịch HĐQT
Lê Hữu Phước Phó Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT
Nguyễn Bắc Hải Thành viên HĐQT
Cao Thị Thúy Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Khai Trưởng ban kiếm soát
Lâm Xuân Thanh Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Thị Cúc Thành viên Ban kiểm soát
Lê Hữu Phước Giám đốc
Nguyễn Minh Trường Phó Giám đốc
Lâm Thống Nhứt PGĐ Sản xuất
Nguyễn Thị Giàu Kế toán trưởng
Lê Hữu Phước Đại diện công bố thông tin