Giới thiệu

SAIGONBANK không ngừng nỗ lực tăng cường năng lực tài chính cho Ngân hàng. Trên cơ sở đó tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại và mở rộng mạng lưới hoạt động của ngân hàng tại các Tỉnh, Thành phố lớn trên cả nước. Đến tháng 06/2020, mạng lưới hoạt động của SAIGONBANK bao gồm Hội sở, 33 chi nhánh, 55 phòng giao dịch, 01 trung tâm kinh doanh thẻ và 01 công ty con. Các chi nhánh tập trung tại các thành phố lớn của khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam và Tây Nguyên, SAIGONBANK đang tiếp tục mở rộng mạng lưới các chi nhánh đến các tỉnh thành trên cơ sở tăng vốn điều lệ. Ngân hàng nhắm đến mục tiêu tăng khả năng tiếp cận của khách hàng với ngân hàng và cạnh tranh với các ngân hàng khác nhằm khẳng định tên tuổi SAIGONBANK trong sự lựa chọn của mỗi khách hàng

Lĩnh vực kinh doanh

 • Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gởi có kỳ hạn, không kỳ hạn;
 • Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức tín dụng trong nước;
 • Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn;
 • Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá;
 • Hùn vốn liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành;
 • Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng;
 • Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép;
 • Kinh doanh khách sạn và ăn uống;
 • Thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ nội địa có thương hiệu SAIGONBANK Card

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0300610408
Ngày cấp ĐKKD 22/06/2018
Vốn điều lệ 3.080.000.000.000
Mã số thuế 0300610408
Ngành nghề & Lĩnh vực Ngân hàng > Ngân hàng

 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) là Ngân hàng TMCP đầu tiên (của Tp. Hồ Chí Minh và cả nước), Điều lệ của SAIGONBANK được ban hành theo quyết định số 64QĐ ngày 03/07/1987 của Tổng Giám Đốc Ngân hàng Nhà nước với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng;
 • Hiện nay, SAIGONBANK là pháp nhân hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 0300610408 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/08/1993, thay đổi lần thứ 29 ngày 22/06/2018. Vốn điều lệ hiện nay của SAIGONBAN là 3.080 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành công ty đại chúng : 29/09/2014.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 22/06/2018
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 25.800
KL đang niêm yết 308.000.000
Tổng giá trị niêm yết 3.080.000.000.000

Ban lãnh đạo

Vũ Quang Lãm Chủ tịch HĐQT
Trần Thị Phương Khanh Thành viên HĐQT
Trần Quốc Thanh Thành viên HĐQT
Phạm Thị Kim Lệ Thành viên HĐQT
Trần Thanh Giang Thành viên HĐQT
Đặng Thị Kiều Phước Trưởng ban kiếm soát
Vũ Quỳnh Mai Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Đào Phương Linh Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thanh Giang Tổng giám đốc
Nguyễn Tấn Phát Phó Tổng giám đốc
Phạm Hoàng Hồng Thịnh Phó Tổng giám đốc
Trần Quốc Thanh Phó Tổng giám đốc
Võ Thị Nguyệt Minh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Đình Nam Kế toán trưởng
Võ Thị Nguyệt Minh Đại diện công bố thông tin