Giới thiệu

Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 2004. Sản phẩm công ty đang in và phát hành là những ấn phẩm của NXBGD, sản phẩm của công ty luôn đảm bảo chất lượng nội dung, hình thức và có giá cả cạnh tranh. Giá sách của Công ty rẻ hơn sản phẩm cùng loại từ 10%-20%. Hiện nay, tất cả các nhà sách, siêu thị sách của các Công ty sách – Thiết bị trường học trên cả nước, hệ thống siệu thị sách, cửa hàng sách của tư nhân và của các công ty phát hành sách tại tỉnh, thành phố lớn đều bán sỉ, lẻ các loại sách do công ty in - phát hành.

Lĩnh vực kinh doanh

 • In và mua bán các loại sách xuất bản của Nhà xuất bản giáo dục theo quy định của Nhà xuất bản giáo dục, Mua bán văn hóa phẩm, ấn phẩm của các Nhà xuất bản khác;
 • Mua bán thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm;
 • Kinh doanh quán ăn uống bình dân (không hoạt động tại trụ sở);
 • Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo khoản 1 điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản);
 • Giáo dục mầm non;
 • Giáo dục tiểu học;
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông;
 • Xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến ngành nghề, phạm vi kinh doanh của Công ty.
 • Sản xuất tập học sinh (không tái chế phế thải, sản xuất bột giấy tại trụ sở)
 • Bán buôn máy lọc nước.
 • (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan)

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 07/04/2004
Số ĐKKD 0303280405
Ngày cấp ĐKKD 14/07/2020
Vốn điều lệ 41.370.000.000
Mã số thuế 0303280405
Ngành nghề & Lĩnh vực Truyền thông > Xuất bản

 • Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07 tháng 04 năm 2004 của Nhà Xuất bản Giáo dục. Công ty  là đơn vị  hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002336 ngày 12 tháng 04 năm 2010 (thay đổi lần thứ 5) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
 • Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 29/11/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiểu số 48/TTGDHN – ĐKGD ngày 29/11/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 16/9/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2006/GCNCP-VSD-2 của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Vốn điều lệ: 41.370.000.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 14/07/2020
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 50.000
KL đang niêm yết 4.137.000
Tổng giá trị niêm yết 41.370.000.000

Ban lãnh đạo

Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT
Ngô Anh Phương Thành viên HĐQT
Lâm Quỳnh Hương Thành viên HĐQT
Lê Thị Tuyết Minh Thành viên HĐQT
Nguyễn Trọng Hà Thành viên HĐQT
Ngô Thị Thanh Huyền Trưởng ban kiếm soát
Đỗ Thị Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Ánh Hồng Thành viên Ban kiểm soát
Ngô Trọng Vinh Tổng giám đốc
Đào Thị Thanh Bản Kế toán trưởng
Lâm Quỳnh Hương Đại diện công bố thông tin