Giới thiệu

Là thương cảng tổng hợp loại I có quy mô lớn nhất trong hệ thống cảng biển của Việt Nam với gần 3.000m cầu cảng nằm dọc theo sông Sài Gòn và sông Cái Mép - Thị Vải cùng hệ thống kho bãi, trang thiết bị, công nghệ tiên tiến và đồng bộ, đã được tổ chức BVQI (Bureau Veritas Quality International) cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 vào năm 2004 về khai thác và cung ứng dịch vụ container. Cảng Sài Gòn xây dựng được mối quan hệ thân thiết với các khách hàng truyền thống có sản lượng lớn thông qua Cảng.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Dịch vụ cảng biển, xếp dỡ hàng hoá, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, lai đắt...

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0300479714
Ngày cấp ĐKKD 14/03/2022
Vốn điều lệ 2.162.949.610.000
Mã số thuế 0300479714
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Dịch vụ vận tải

  • Năm 2007, Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn đ2ợc chuyển đổi từ Doanh
  • nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 2684/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) làm chủ sở hữu.
  • Ngày 01/06/2015, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ra Quyết định số 237/QĐ-HHVN ngày 01/06/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn thành công ty cổ phần.
  • Ngày 30/06/2015, Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn tổ chức thành công phiên đấu giá bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với kết quả 35.706.628 cổ phiếu, tương ứng với 16,51% vốn điều lệ của Công ty đã được bán hết với giá đấu bình quân là 11.514 đồng/cổ phần.
  • Ngày 01/10/2015, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300479714 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 23/01/2008, thay đổi lần thứ 04 ngày 01/10/2015 với số vốn điều lệ là 2.162.949.610.000 đồng.
  • Ngày 11/12/2015, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn được Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc chấp thuận trở thành công ty đại chúng theo công văn số 7695/UBCK-QLPH ngày 11/12/2015.
  • Ngày 24/03/2016, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 24/2016/GCNCP-VSD ngày 24/03/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 14/03/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 11.500
KL đang niêm yết 216.294.961
Tổng giá trị niêm yết 2.162.949.610.000

Ban lãnh đạo

Huỳnh Văn Cường Chủ tịch HĐQT
Võ Hoàng Giang Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Ngọc Tới Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Phương Thành viên HĐQT
Lý Quang Thái Thành viên HĐQT
Phạm Trường Giang Thành viên HĐQT
Nguyễn Quốc Giang Thành viên HĐQT
Hồ Lương Quân Thành viên HĐQT
Đỗ Thị Minh Thành viên HĐQT
Vũ Thị Thanh Duyên Trưởng ban kiếm soát
Vũ Thị Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát
Dương Thị Thu Thủy Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Lê Chơn Tâm Tổng giám đốc
Nguyễn Uyên Minh Phó Tổng giám đốc
Trần Ngọc Thạch Phó Tổng giám đốc
Trần Thu Giang Kế toán trưởng
Nguyễn Thanh Tuấn Đại diện công bố thông tin