Giới thiệu

Trong bối cảnh ngày càng nhiều các doanh nghiệp có lợi thế về kinh nghiệm, thương hiệu mạnh và vốn đầu tư cho ra những sản phẩm du lịch năng động, khiến Công ty gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trong ngành. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp kinh doanh chộp giật, thiếu lành mạnh khiến các Công ty dịch vụ lữ hành khác trong đó có Công ty gặp nhiều khó khăn. Đối với hầu hết các mảng hoạt động, Công ty nhắm đến đối tượng khách hàng bình dân với thị phần hẹp, mang tính chất địa phương.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Kinh doanh thuốc lá điếu;
  • Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ( không kinh doanh tại trụ sở);
  • Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;
  • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy, đường sắt.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 14/04/1976
Số ĐKKD 0300481625
Ngày cấp ĐKKD 07/06/2022
Vốn điều lệ 17.200.000.000
Mã số thuế 0300481625
Ngành nghề & Lĩnh vực Du lịch và giải trí > Khách sạn

  • Ngày 14/4/1976, Tổng cục Trưởng tổng cục Giao thông Vận tải Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ký Quyết định số 249/VP thành lập Công ty Phục vụ Đường sắt Sài Gòn.
  • Ngày 20/3/1989, Theo Quyết định số 231/ĐS-TC của Tổng cục Đường sắt Việt Nam, Công ty Phục vụ Đường sắt Sài Gòn đổi tên thành Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn.
  • Ngày 15/4/2004, Bộ giao thông Vận tải có quyết định số 990/QĐ-BGTVT chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn, đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty cổ phần.
  • Ngày 4/1/2005, Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003015 cho CTCP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn với VĐL là 17,2 tỷ đồng.
  • Ngày 16/5/2005, CTCP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn đổi tên thành CTCP Sài Gòn Hỏa Xa.
  • Ngày 5/10/2015, CTCP Sài gòn Hỏa Xa trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 6298/UBCK-QLPH ngày 5/10/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 07/06/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 13.600
KL đang niêm yết 1.720.000
Tổng giá trị niêm yết 17.200.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Đình Vũ Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Phi Nga Thành viên HĐQT
Trần Thiên Kim Thành viên HĐQT
Trương Ái Liễu Thành viên HĐQT
Phạm Lê Thắng Thành viên HĐQT
Mai Hữu Duẩn Trưởng ban kiếm soát
Trần An Liên Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Đỗ Hoàng Tuấn Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Phi Nga Tổng giám đốc
Trần Đình Vũ Giám đốc kinh doanh
Nguyễn Minh Đức Kế toán trưởng
Lưu Văn Kiên Đại diện công bố thông tin