Giới thiệu

Công ty đầu tư hai dự án thủy điện thông qua công ty con là CTCP thủy điện SODIC Điện Biên, bao gồm dự án Thủy điện Nậm Nu 2 và Dự án Thủy điện Mùn Chung 2. Trong đó dự án thủy điện Nậm Nu 2 đã hoàn thành và đi vào phát điện thương mại từ tháng 2/2018

Lĩnh vực kinh doanh

 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;
 • Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
 • Vận tải hành khách bằng taxi;
 • Cho thuê xe có động cơ;
 • Khảo sát xây dựng. Thiết kế cơ điện công trình. Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch, nội thất công trình, hạ tầng kỹ thuật. Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình ngầm và mỏ. Thiết kế các công trình xây dựng cầu đường, công trình thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật. Giám sát thi công xây dựng thủy lợi, giao thông, thủy điện, trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện. Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đến nhóm A. Thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng. Thiện hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp. Tổng thầu xây dựng, quản lý dự án các công trình xây dựng. Tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp;
 • Thi công công trình đường dây và trạm đến 110KV. Thi công, đào hầm và khai thác đá. Thí nghiệm địa kỹ thuật, đo địa vật lý. Thi công xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông, thủy lợi và thủy điện. Thi công gia cố và xử lý nền móng các công trình;
 • Khai thác, chế biến khoáng sản;
 • Kinh doanh khoáng sản;
 • Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị khảo sát dân dụng, công nghiệp;
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang thiết bị nội ngoại thất;
 • Sản xuất và mua bán điện thương phẩm;
 • Môi giới thương mại, địa điện thương nhân;
 • Kinh doanh dịch vụ nhà hàng;
 • Kinh doanh khách sạn;
 • Kinh doanh bất động sản.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 29/02/2008
Số ĐKKD 0102662098
Ngày cấp ĐKKD 11/04/2018
Vốn điều lệ 100.000.000.000
Mã số thuế 0102662098
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà được thành lập năm 2008 theo Giấy CNĐKKD do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 29/2/2008 và thay đổi lần thứ 11 ngày 11/4/2018;
 • Ngày trở thành công ty đại chúng; 4/4/2011;
 • Ngày 16/3/2012, VĐL nâng lên 11.477.750.000 đồng;
 • Ngày 10/7/2013, VĐL nâng lên 13.199.410.000 đồng;
 • Tháng 4/2014, VĐL nâng lên 15.179.324.375 đồng;
 • Tháng 1/2018, VĐL nâng lên 100.000.000.000 đông.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 11/04/2018
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 12.000
KL đang niêm yết 10.000.000
Tổng giá trị niêm yết 100.000.000.000

Ban lãnh đạo

Phan Đình Toại Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Khắc Sơn Thành viên HĐQT
Nguyễn Bá Viện Thành viên HĐQT
Nguyễn Bá Quyết Trưởng ban kiếm soát
Phạm Thị Bé Thành viên Ban kiểm soát
Phan Thị Thanh Nga Thành viên Ban kiểm soát
Phan Đình Toại Tổng giám đốc
Nguyễn Bá Viện Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Khắc Sơn Phó Tổng giám đốc
Phan Anh Tuấn Kế toán trưởng
Nguyễn Khắc Sơn Đại diện công bố thông tin