Giới thiệu

Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long là doanh nghiệp có uy tín trong ngành xây dựng cơ bản, kinh doanh bất động sản nói chung và lĩnh vực đầu tư kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị; đầu tư, kinh doanh các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công trình đường dây và trạm biến áp... nói riêng.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng thủy lợi, thủy điện, dịch vụ môi giới, định giá bất động sản.
 • Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế quy hoạch xây dựng.
 • Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: Tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, quảng cáo bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.
 • Kinh doanh các loại bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.
 • Đầu tư, kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị.
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0103014906
Ngày cấp ĐKKD 17/08/2013
Vốn điều lệ 150.000.000.000
Mã số thuế 0102093571
Ngành nghề & Lĩnh vực Bất động sản > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long là Chi nhánh của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà được thành lập từ tháng 6/2005.
 • Tháng 9/2006 Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà đã bán chi nhánh này cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 1 và trở thành Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 1 tại Hà Nội.
 • Ngày 05/12/2006 Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long chính thức thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014906 ngày 05/12/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội với vốn điều lệ là 25.000.000.000 đồng. Công ty đã tiến hành việc mua lại toàn bộ Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 1 tại Hà Nội.
 • Ngày 06/12/2006, Công ty đã tiến hành ĐHĐCĐ và thống nhất thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ góp lần đầu thành lập công ty từ 25 tỷ lên 40 tỷ đồng, thực hiện việc thu tiền góp cổ phần xong trước ngày 20/12/2006.
 • Ngày 20/12/2006, Công ty đã hoàn tất việc góp vốn thành lập công ty với tổng số cổ đông là 171 cổ đông, tổng giá trị vốn góp là 40 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh nâng vốn điều lệ của Công ty lên 40 tỷ (theo Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1 ngày 29/12/2006).
 • Tháng 06/2007, Công ty thực hiện đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ đồng) lên 100.000.000.000 (một trăm tỷ đồng).
 • Ngày 6/7/2010, VĐL của công ty đạt : 150.000.000.000 đồng.
 • Ngày 22/9/2008, chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán STL.
 • Ngày 3/7/2013, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội có quyết định số 305/QĐ-SGDHN chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Sông Đà Thăng Long tại thị trường niêm yết do Công ty có lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp và chuyên sang đang ký giao dịch trên thị trường UPCom. Ngày chính thức hủy niêm yết là 26/7/2013.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 17/08/2013
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 2.600
KL đang niêm yết 15.000.000
Tổng giá trị niêm yết 150.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Xuân Kỳ Thành viên HĐQT
Nguyễn Chí Uy Thành viên HĐQT
Hứa Vĩnh Cường Thành viên HĐQT
Lại Việt Cường Thành viên HĐQT
Đào Trung Dũng Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Đức Ngọ Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Trí Dũng Tổng giám đốc
Nguyễn Xuân Kỳ Phó Tổng giám đốc
Lê Phước Hùng Phó Tổng giám đốc
Lại Việt Cường Phó Tổng giám đốc
Hứa Vĩnh Cường Phó Tổng giám đốc
Tăng Bích Trâm Kế toán trưởng
Tăng Bích Trâm Đại diện công bố thông tin