Giới thiệu

Công ty là một trong những doanh nghiệp sản xuất khí công nghiệp, que hàn điện. Các loại bột nhẹ, đất đèn và các sản phẩm từ đất đèn hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm của Công ty là nguyên liệu sản xuất của các ngành sản xuất khác trong nền kinh tế quốc dân. Thị trường đầu tư ra của Công ty hiện nay đang tập trung đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp và y tế. Hiện nay, năng lực sản xuất khí công ngiệp, khí y tế của công ty chiếm 9,6% tổng năng lực sản xuất của các công ty sản xuất khí ở các tỉnh phía Nam.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCo3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0300422482
Ngày cấp ĐKKD 13/05/2021
Vốn điều lệ 293.500.000.000
Mã số thuế 0300422482
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất chuyên dụng

  • Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn tiền thân là Công ty Hơi kỹ nghệ Sovigaz được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Phân khu Việt Nam S.O. A.E.O và Công ty Việt Nam Hơi kỹ nghệ;
  • Đầu năm 1974, Sovigaz sáp nhập với S.O.A.E.O thành Công ty Hơi kỹ nghệ Sovigaz.;
  • Sau ngày giải phóng Miền Nam, Công ty Hơi kỹ nghệ Quê Hàn được thành lập theo quyết định số 229/HC-TCCB ngày 18/5/1976 của Tổng cục Hóa chất trên cơ sở tiếp quản, quốc hữu hóa Công ty Hơi kỹ nghệ Sovigaz cùng với 1 xí nghiệp sản xuất ACetylen và 2 xí nghiệp sản xuất que hàn;
  • Năm 1993, Công ty Hơi kỹ nghệ Quê hàn được thành lập lại theo Quyết định số 265/QĐ-TCNSĐT ngày 22/5/1993 của Bộ công nghiệp Nặng;
  • Năm 2007, Công ty được thành lập Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn 100% vốn Nhà nước theo quyết định số 3328/QĐ-BCN ngày 21/11/2006 của Bộ Công nghiệp;
  • Ngày 23/9/2014, Tập Đoàn hóa chất Việt Nam ban hành quyết định số 381/QĐ-HCVN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn thành Công ty cổ phần;
  • Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn tổ chức Đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng ngày 10/11/2014 tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
  • Công ty hoàn tất thực hiện cổ phần hóa và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 28/1/2015 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh nghiệp CTCP số 0300422482 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 23/1/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 18/1/2015 với VĐL là 293.500.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 13/05/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.100
KL đang niêm yết 29.350.000
Tổng giá trị niêm yết 293.500.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Anh Vũ Chủ tịch HĐQT
Trịnh Anh Phong Thành viên HĐQT
Đỗ Trọng Tín Thành viên HĐQT
Vũ Thanh Thủy Thành viên HĐQT
Tạ Mạnh Hiền Thành viên HĐQT
Đặng Thúy Nga Trưởng ban kiếm soát
Võ Hồng Nhung Thành viên Ban kiểm soát
Trương Tuấn Nghĩa Thành viên Ban kiểm soát
Trịnh Anh Phong Tổng giám đốc
Tạ Mạnh Hiền Phó Tổng giám đốc
Mai Tứ Phương Kế toán trưởng
Trịnh Anh Phong Đại diện công bố thông tin