Giới thiệu

Thuỷ điện Thác Bà là nhà máy thuỷ điện đầu tiên của Việt Nam đồng thời là 1 trong 7 nhà máy thuỷ điện của Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN). Ngày 5 tháng 10 năm 1971, Nhà máy đã khởi động tổ máy số 1 và hoà lưới điện quốc gia. Lĩnh vực hoạt động chính của TBC là sản xuất điện năng (chiếm 99% doanh thu). Các tổ máy của công ty Thuỷ điện Thác Bà đã vận hành liên tục hơn 35 năm, bao gồm ba tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 40 MW (40MW × 3) với thiết bị công nghệ của Liên Xô.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất, kinh doanh điện năng.
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo các công trình thủy công, công trình kiến trúc, các thiết bị của nhà máy thủy điện và trạm biến áp;
 •  Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện.
 • Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.
 • Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện;
 • Đầu tư các công trình nguồn và lưới điện.
 • Bồi dưỡng, đào tạo về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải và du lịch.
 • Định hướng phát triển.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 5200240495
Ngày cấp ĐKKD 20/02/2019
Vốn điều lệ 635.000.000.000
Mã số thuế 5200240495
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

 • Thuỷ điện Thác Bà là nhà máy thuỷ điện đầu tiên của Việt Nam. Công tác khảo sát thiết kế xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà được tiến hành từ năm 1959 đến năm 1961. Sau hơn 10 năm xây dựng, ngày 5/10/1971, Nhà máy đã khởi động tổ máy số 1 và hoà lưới điện quốc gia.
 •  Nhà máy thuỷ điện Thác Bà ban đầu là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực được thành lập theo Quyết định số 244 ĐT-NCQLKT-1 ngày 10 tháng 8 năm 1971 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than, sau đó được chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực I theo Quyết định số 478 NL/TCCB-LĐ ngày 30 /06/1993 của Bộ Trưởng Bộ Năng lượng.
 • Nhà máy thủy điện Thác Bà ban đầu là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực được thành lập theo quyết định số 244 ĐT-NCQLKT-1 ngày 10 tháng 08 năm 1971 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than, sau đó được chuyển thành đơn vị hạch toán phị thuộc Công ty Điện lực I theo quyết định số 478 NL/TCCB-LĐ ngày 30 tháng 06/1993 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng.
 • Ngày 04/03/1995, Bộ trưởng bộ Năng lượng đã ra Quyết định số 100/NL/TCCB-LĐ chuyển Công ty Thuỷ điện Thác Bà về Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
 • Ngày 30/3/2005, Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà được chuyển thành Công ty Thuỷ điện Thác Bà - Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 19/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp.
 •  Ngày 24/10/2005, Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 3497/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thuỷ điện Thác Bà thành Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà.
 •  Ngày 31/3/2006, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà chính thức đi vào hoạt động theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 1603000069 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp. với VĐL là 635.000.000.000 đồng
 • Ngày 29/08/2006, Cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) được chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC).
 • Ngày 19/10/2009, Cổ phiếu của Công ty đã được chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 20/02/2019
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 30.300
KL đang niêm yết 63.500.000
Tổng giá trị niêm yết 635.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Quang Quyền Chủ tịch HĐQT
Hồ Văn Trung Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Quyền Thành viên HĐQT
Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Đa Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Huỳnh Phương Trưởng ban kiếm soát
Trần Nguyễn Khánh Linh Thành viên Ban kiểm soát
Lai Lệ Hương Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Quyền Tổng giám đốc
Bùi Hoàng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Mạnh Cường Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng giám đốc
Lê Hồng Minh Kế toán trưởng
Nguyễn Hoài Linh Đại diện công bố thông tin