Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất và kinh doanh ngành da ;
  • Mua hóa chất và thiết bị máy móc kinh doanh ngành da, giày;
  • Kinh doanh da các loại, vật tư phục liệu ngành da, giả da, vải;
  • Kinh doanh và sản xuất hành tiêu dùng các loại (bóp, dây nịt, cặp da)

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD
Ngày cấp ĐKKD 01/01/0001
Vốn điều lệ 17.800.800.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực >

  • Tháng 08/1988: Ký hợp đồng liên doanh với Công ty VietSing-Hongkong và tháng 03/1989 Xí nghiệp thuộc da Meko đi vào hoạt động.
  • Tháng 08/1994, phía Việt Nam mua lại toàn bộ phần vốn phía Công ty VietSing-Hongkong.Theo quyết định 267/QĐ.UBT.95 (13/02/1995) của UBND tỉnh Cần Thơ cho phép  Công ty Nông Sản Thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ thành lập Xí nghiệp thuộc da Meko.
  • Theo Quyết định: 447/1998.QĐ.CT.TCCB (02/03/1998) của Chủ tịch UBND Tỉnh Cần Thơ cho đổi tên thành Xí nghiệp Thuộc Da Tây Đô trực thuộc Công ty NSTP XK Cần Thơ.
  • Tháng 04/2001, theo Quyết định số: 947/QĐ-CT.UB (19/04/2001) của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ về việc cho phép chuyển Doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Thuộc Da Tây Đô thành Công ty Cổ phần Da Tây Đô (hình thức giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phần để huy động vốn).

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/01/0001
Nơi niêm yết OTC
Mệnh giá
Giá chào sàn
KL đang niêm yết
Tổng giá trị niêm yết

Ban lãnh đạo

Lê Thanh Lâm Chủ tịch HĐQT
Luca Giananti Phó Chủ tịch HĐQT
Dario Gozzini Thành viên HĐQT
Mai Văn Hải Thành viên HĐQT
Dương Minh Trí Thành viên HĐQT
Trương Đông Lộc Trưởng ban kiếm soát
Lê Quốc Trung Thành viên Ban kiểm soát
Trịnh Lê Vinh Thành viên Ban kiểm soát
Lê Thanh Lâm Giám đốc
Dương Minh Trí Phó Giám đốc
Nguyễn Kim Xuân Kế toán trưởng
Lê Thanh Lâm Đại diện công bố thông tin