Giới thiệu

Trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, thi công xây lắp, những năm gần đây Công ty bị hạn chế nhiều về năng lực đặc biệt là năng lực tài chính dẫn đến một số dự án thi công trì trệ, chậm tiến độ. Khả năng cạnh tranh giảm mặc dù Công ty đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Trong sản xuất kinh doanh, Công ty luôn lấy chất lượng sản phẩm, uy tín với khách hàng làm ưu tiên hàng đầu, coi đó là điều kiện kiên quyết đề tồn tại và phát triển.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Xây dựng công trình giao thông;
  • Xuất khẩu lao động.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0100108617
Ngày cấp ĐKKD 28/12/2015
Vốn điều lệ 16.603.400.000
Mã số thuế 0100108617
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Đào tạo nhân sự và việc làm

  • CTCP Traenco tiền thân là doanh nghiệp nhà nước - Công ty Xây dựng và Thương mại thuộc Bộ Giao thông vận tải;
  • Ngày 5/8/2005, Bộ giao thông vận tải đã có quyết định số 2670/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây dựng và Thương mại thành CTCP với tên gọi là CTCP Xây dựng và Thương mại;
  • Ngày 5/1/2006, Bộ GTVT ra Quyết định số 35/QĐ-BGTVT đổi tên thành CTCP Xây dựng và Thương mại giao thông vận tả;
  • Ngày 26/1/2006, Công ty được Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp giấy ĐKKD số 0100108617, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/12/2015. với VĐL là 16.603.400.000 đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 30/12/2009.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 28/12/2015
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 7.000
KL đang niêm yết 1.660.340
Tổng giá trị niêm yết 16.603.400.000

Ban lãnh đạo

Ngô Văn Long Chủ tịch HĐQT
Vũ Thị Thu Hằng Thành viên HĐQT
Nguyễn Hữu Điểm Thành viên HĐQT
Nguyễn Tiến Hùng Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Xuyên Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Kim Lan Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Hải Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Tử Hoàng Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Hồng Chuyên Phó Tổng giám đốc
Lưu Quốc Khánh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Tuấn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Động Phó Tổng giám đốc
Đinh Thị Khánh Ly Kế toán trưởng
Đinh Thị Khánh Ly Đại diện công bố thông tin