Giới thiệu

Công ty xuất phát từ một doanh nghiệp TNHH Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù là dịch vụ vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị và các dịch vụ công khác, do đó, Công ty gần như không có doanh nghiệp cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ công. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Công ty là thành phố Thanh Hóa, do đó trong lĩnh vực chính của mình, Công ty có lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh và cung cấp các sản phẩm về điện chiếu sáng công cộng diệt trừ côn trùng gây hại, diệt chuột;
 • Kinh doanh và cung cấp các sản phẩm về cây xanh, hoa cây cảnh, giống cây trồng;
 • Kinh doanh xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan;
 • Sản xuất, cung cấp thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, điện chiếu sáng, tang lễ;
 • Quản lý, khai thác, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí thành phố, thiết bị kỹ thuật điện công nghiệp;
 • Thoát nước và xử lý nước thải;
 • Dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, tái chế phế liệu;
 • Dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải y tế, rác thải công nghiệp và rác thải độc hại khác, tái chế phế liệu;
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Quản lý, duy tu đường giao thông nội thị;
 • Xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình điện đến 35KV, xây dựng bồn hoa, vườn hoa, công viên, lâm viên.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 19/08/1958
Số ĐKKD 2800152894
Ngày cấp ĐKKD 26/08/2021
Vốn điều lệ 32.977.900.000
Mã số thuế 2800152894
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Đa tiện ích

 • CTCP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tiền thân là Đội công nhân vệ sinh trực thuộc UBHC thị xã Thanh Hóa, được thành lập theo Quyết định số 2029/TC-CB ngày 19/8/1958 của Chủ tịch UBHC tỉnh Thanh Hóa;
 • Ngày 20/6/1965 UBHC tỉnh Thanh Hóa có Quyết định sáp nhập Hạt Giao thông thị xã về phòng Thị Chính. Phòng Thị Chính được thành lập lại thành Công ty Quản lý Công trình công cộng thị xã Thanh Hóa;
 • Công ty Quản lý Công trình công cộng thị xã Thanh Hóa được thành lập lại và đổi tên thành Công ty Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa theo Quyết định số 206/QĐ-UBTH ngày 10/3/1994;
 • Năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 12/1/2010 về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV;
 • Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa chính thức hoạt động dưới mô hình CTCP theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800152894 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 9/6/2016 với VĐL là 32 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 22/12/2016.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 26/08/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 12.500
KL đang niêm yết 3.297.790
Tổng giá trị niêm yết 32.977.900.000

Ban lãnh đạo

Trần Chính Chủ tịch HĐQT
Đỗ Thị Minh Hải Phó Chủ tịch HĐQT
Hồ Viết Lân Thành viên HĐQT
Thiều Văn San Thành viên HĐQT
Lê Mạnh Thắng Thành viên HĐQT
Trương Thị Thanh Bình Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Tiến Hải Thành viên Ban kiểm soát
Tống Thị Thọ Thành viên Ban kiểm soát
Hồ Viết Lân Giám đốc
Thiều Văn San Phó Giám đốc
Lê Thị Thu Hà Kế toán trưởng
Nguyễn Tiến Hải Đại diện công bố thông tin