Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“Tổng Công ty”) là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi trên rộng khắp các địa bàn trong cả nước. Với hơn 37 năm kinh nghiệm, Tổng Công ty đã từng bước khẳng định năng lực và trình độ công nghệ của mình qua các công trình lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế đất nước. Hiện tại, Tổng Công ty vẫn đang giữ vị trí tiên phong trong việc thực hiện các dự án lớn, trong đó tiêu biểu là dự án công trình thủy lợi Tả Trạch – tỉnh Thừa Thiên Huế với vai trò là thành viên đứng đầu Liên doanh đảm nhận thi công đập chính, đây là đập đất có chiều cao lớn nhất Việt Nam hiện nay. Các công trình Tổng Công ty thực hiện mang ý nghĩa chiến lược trong sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, bến cảng, công nghiệp, dân dụng;
 • Sản xuất, khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng. Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ thủy lợi;
 • Dịch vụ tư vấn xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình;
 • Đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
 • Kinh doanh bất động sản.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 19/11/1979
Số ĐKKD 0300546537
Ngày cấp ĐKKD 28/04/2022
Vốn điều lệ 160.083.380.000
Mã số thuế 0300546537
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Ngày 19/11/1979, Bộ Thủy Lợi đã thành lập Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực  IV. 
 • Ngày 01/01/1995, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 01/TTg ngày 01/01/1995 đổi tên Liên Hiệp các xí nghiệp xây dựng thủy lợi khu vực IV thành Tổng Công ty xây dựng 4.
 • Ngày  05/09/2005, theo Quyết định số 2277/QĐ/BNN-ĐMDN của Bộ trưởng Bộ  Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng Công ty được đổi tên thành Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 và hoạt động theo mô hình Tổng Công ty 90, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Thực hiện quyết định số 977/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 06/04/2007 của Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc cổ phần hóa Tổng Công ty Xây dựng Thủy  lợi 4, Tổng Công ty đã tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm ngày 30/06/2007.
 • Ngày 31/07/2008, Thủ tướng Chính phủ ra quyết  định số 1020/QĐ-TTg phê duyệt phương án và Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 điều chỉnh phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Xây dựng Thủy  lợi 4  thành Tổng Công ty cổ phần với tên gọi là Tổng Công  ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP. Ngày 03/12/2008, Tổng Công ty chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình công  ty cổ phần  theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300546537.
 • Ngày 03/12/2008, vốn điều lệ thực góp ban đầu là 85.785.000.000 đồng.
 • Ngày 4/5/2010, VĐL nâng lên 111.396.330.000 đồng.
 • Ngày 24/6/2011, VĐL nâng lên 134.997.680.000 đồng.
 • Ngày 18/12/2012, VĐL nâng lên 160.083.380.000 đồng.
   

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 28/04/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 16.008.338
Tổng giá trị niêm yết 160.083.380.000

Ban lãnh đạo

Đinh Văn Vân Chủ tịch HĐQT
Chu Quang Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT
Lê Quang Thế Thành viên HĐQT
Lê Duy Thanh Thành viên HĐQT
Trần Nho Thái Thành viên HĐQT
Đỗ Thị Thu Hà Trưởng ban kiếm soát
Đào Anh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát
Lê Tiến Luận Thành viên Ban kiểm soát
Lê Vũ Hùng Tổng giám đốc
Võ Duy Minh Phó Tổng giám đốc
Chu Quang Tuấn Phó Tổng giám đốc
Đinh Văn Vân Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Thạc Phó Tổng giám đốc
Mai Thị Hảo Kế toán trưởng
Đinh Văn Vân Đại diện công bố thông tin