Giới thiệu

Xét trên bình diện toàn tỉnh, thì Công ty là doanh nghiệp chủ lực, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bán nước sạch phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh. So sánh với các Công ty cấp nước khác. Công ty có quy mô trung bình về doanh thu và lợi nhuận. Công ty đang thực hiện mở rộng mạng lưới cấp nước trong những năm tới để đáp ứng kịp thời sự phát triển lượng khách hàng ngày càng tăng.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch;
 • Xây dựng các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng;
 • Thu gom, xử lý rác thải không độc hại;
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cây xanh đô thị;
 • Quản lý, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị;
 • Quản lý, bảo trì đường đô thị.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 18/09/1971
Số ĐKKD 5000126040
Ngày cấp ĐKKD 03/12/2021
Vốn điều lệ 89.332.000.000
Mã số thuế 5000126040
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

 • CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang tiền thân là Ban Kiến thiết nhà máy nước Tuyên Quang được thành lập theo Quyết định số 134/TC-CQ ngày 18/9/1971 của Ủy ban hành chính tỉnh Tuyên Quang thuộc Công ty xây dựng Tuyên Quang quản lý;
 • Ngày 18/2/1981 Ban Kiết thiết nhà máy nước Tuyên Quang được chuyển thành Nhà máy nước thị xã Tuyên Quang;
 • Tháng 3/1985, Chuyển giao nhà máy nước thị xã Tuyên Quang sang Sở xây dựng và công trình đô thị Hà Tuyên Quản lý có tên gọi là Xí nghiệp cấp nước Hà Tuyên;
 • Tháng 5/1986 Đổi tên Xí nghiệp cấp nước Hà Tuyên thành Công ty Cấp thoát nước Hà Tuyên;
 • Tháng 4/2010, Chuyển Công ty Cấp thoát nước thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Tuyên Quang. Giấy CNĐKKD số 5000126040 do Sở KH và ĐT tỉnh Tuyên Quang cấp lần đầu ngày 22/4/2010 với VĐL là 30 tỷ đồng
 • Ngày 1/12/2017, Công ty được Sở KH và ĐT tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy CNĐKKD số 5000126040 thay đổi lần 5, chính thức hoạt động dưới mô hình CTCP với VĐL nâng lên là 80 tỷ đồng;
 • Ngày 14/5/2018, VĐL nâng lên 89.332.000.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 3/7/2018.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 03/12/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.200
KL đang niêm yết 8.933.200
Tổng giá trị niêm yết 89.332.000.000

Ban lãnh đạo

Lê Văn Hải Chủ tịch HĐQT
Hoàng Quang Huy Thành viên HĐQT
Nông Thị Song Vân Thành viên HĐQT
Lê Văn Hoành Thành viên HĐQT
Phạm Quang Sâm Thành viên HĐQT
Trần Thị Khánh Thành viên HĐQT
Phạm Thị Thắng Trưởng ban kiếm soát
Vũ Mạnh Cường Thành viên Ban kiểm soát
Trịnh Thị Phương Thành viên Ban kiểm soát
Lê Văn Hoành Giám đốc
Đinh Tiến Dũng Phó Giám đốc
Trần Thị Khánh Kế toán trưởng
Nguyễn Quang Huy Đại diện công bố thông tin