Giới thiệu

Hiện tại các sản phẩm mang thương hiệu TRAPHACO đã có mặt hầu hết ở tất cả các hiệu thuốc bệnh viện trên khắp cả nước, Sản phẩm của Công ty đạt tiêu chuẩn WHO-GMP và ASEAN-GMP và chưa có doanh nghiệp sản xuất thuốc đông dược đạt tiêu chuẩn GMP. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu và xây dựng hệ thống phân phối đến nay Công ty đã có 48 đại lý, 3 cửa hàng bán lẻ và 3 cửa hàng bán buôn, tạo nên sức cạnh tranh mạnh cho Công ty trong giai đoạn hội nhập

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất kinh doanh dược phẩm, hóa chất và vật tư thiết bị y tế; Sản xuất dược phẩm; Chế biến dược liệu;

 • Sản xuất rượu;

 • Sản xuất bia;

 • Sản xuất nước giải khát;

 • Buôn bán rượu, bia, nước giải khát;

 • Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược;

 • Sản xuất thực phẩm;

 • Buôn bán thực phẩm;

 • Sản xuất mỹ phẩm;

 • Buôn bán mỹ phẩm; Kinh doanh dược phẩm;

 • Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu làm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm; các sản phẩm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm;

 • Kinh doanh vật tư thiết bị y tế;

 • Sản xuất hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);

 • Gieo trồng cây dược liệu;

 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

 • Sản xuất vật tư, thiết bị y tế.

 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 28/11/1972
Số ĐKKD 0100108656
Ngày cấp ĐKKD 01/08/2017
Vốn điều lệ 414.536.730.000
Mã số thuế 0100108656
Ngành nghề & Lĩnh vực Y tế > Dược phẩm

 •  Công ty cổ phần Traphaco tiền thân là Tổ sản xuất thuốc thuộc Ty Y tế Đường sắt được thành lập ngày 28/11/1972;
 •  Ngày 1/6/1993, Xí nghiệp Dược phẩm Đường sắt ra đời, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động độc lập theo Nghị định 388 của Chính phủ;
 • Năm 1994, do cơ cấu tổ chức Sở y tế Đường sắt được chuyển đổi thành Sở Y tế GTVT, Xí nghiệp dược phẩm Đường sắt cũng được đổi tên thành Công ty Dược và Thiết bị vật tư y tế Bộ Giao thông vận tải (tên giao dịch là Traphaco);
 •  Ngày 27/9/1999, Công ty đã nhận được Quyết định số 2566/1999/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT chuyển doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Dược và Thiết bị vật tư y tế Traphaco - thành công ty cổ phần;
 •  Ngày 1/1/2000, Công ty cổ phần Dược và Thiết bị vật tư y tế Traphaco chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với 45% vốn Nhà nước;
 •  Ngày 5/7/2001, Công ty cổ phần Dược và Thiết bị vật tư y tế Traphaco đổi tên thành Công ty cổ phần Traphaco;
 • Ngày 26/112008, mã cổ phiếu TRA của Công ty chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE);
 • Tháng 9/2006, VĐL của CÔng ty là 20 tỷ đồng, do phát hành cho cổ đông hiện hữu;
 • Tháng 3/2007, VĐL nâng lên 20,8 tỷ đồng, do thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên;
 • Tháng 4/2007, VĐL nâng lên 62,4 tỷ đồng, do trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 • Tháng 11/2007, VĐL nâng lên 80 tỷ đồng;
 • Tháng 12/2008, VĐL nâng lên 81,5852 tỷ đồng do thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên;
 • Tháng 10/2009, VĐL nâng lên 101,9815 tỷ đồng;
 • Tháng 4/2010, VĐL nâng lên 122,37729 tỷ đồng;
 • Tháng 12/2010, VĐL nâng lên 123,39824 tỷ đồng do thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên;
 • Tháng 9/2013, Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên 246,764 tỷ đồng;
 • Ngày 15/5/2017, VĐL nâng lên 414.536.730.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/08/2017
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 79.000
KL đang niêm yết 41.453.673
Tổng giá trị niêm yết 414.536.730.000

Ban lãnh đạo

Chung Ji Kwang Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Phú Khánh Phó Chủ tịch HĐQT
Lee Tae Yon Thành viên HĐQT
Kim Dong Hyu Thành viên HĐQT
Đào Thúy Hà Thành viên HĐQT
Đinh Quang Hòa Thành viên HĐQT
Trần Túc Mã Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Lương Thanh Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thanh Hoa Thành viên Ban kiểm soát
Trần Túc Mã Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Bùi Phó Tổng giám đốc
Đào Thúy Hà Phó Tổng giám đốc
Kim Dong Hyu Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Huy Văn Phó Tổng giám đốc
Phạm Hoàng Anh Phó tổng giám đốc tài chính
Đinh Trung Kiên Kế toán trưởng
Phạm Thái Sơn Đại diện công bố thông tin