Giới thiệu

Với bề dày lịch sử phát triển, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội là một trong những đơn vị đóng góp nhất định cho sự phát triển du lịch của thành phố Hà Nội. Để có được điều này, công ty luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp, tạo nên một thương hiệu mạnh trên thị trường. - Hiện tại vẫn là giai đoạn khó khăn của ngành du lịch nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, nhìn nhận được những cơ hội từ thị trường mang lại, Công ty đã xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển phù hợp, tích cực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, học tập, nghiên cứu áp dụng các giải pháp mới nâng cao chất lượng dịch vụ… nhằm tranh thủ tối đa những cơ hội từ thị trường đem lại trong tương lai.  

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa;
 • Đại lý du lịch;
 • Cơ sở lưu trú khác;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;
 • Đại lý vé máy bay;
 • Kinh doanh các lĩnh vực khác.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 14/04/1988
Số ĐKKD 0100107155
Ngày cấp ĐKKD 12/03/2021
Vốn điều lệ 748.000.000.000
Mã số thuế 0100107155
Ngành nghề & Lĩnh vực Du lịch và giải trí > Du lịch

 • Năm 1988: Công ty Du Lịch Dịch Vụ Hà Nội (Hanoi Toserco) – tiền thân của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1625/QĐ-UB ngày 14/04/1988 của UBND Thành phố Hà Nội;
 • Từ năm 2005, Công ty đã chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH NN MTV, là đơn vị thành viên của Tổng công ty Du lịch Hà Nội;
 • Từ tháng 10/2013, Công ty chính thức mang tên mới là Công ty TNHH Một thành viên Du lịch dịch vụ Hà Nội theo Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 17/06/2011 của UBND Thành phố Hà Nội;
 •  Ngày 29/12/2014, UBND Thành phố Hà Nội có quyết định số 7189/QĐ-UBND v/v phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ Hà Nội;
 • Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 26/12/2015 và ngày 15/03/2016 đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy đăng ký doanh nghiệp CTCP với số vốn điều lệ 748.000.000.000 đồng;
 • Ngày 01/3/2017, theo Công văn số 1069/UBCK-GSĐC của UBCKNN CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội được chấp thuận là Công ty đại chúng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 12/03/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.200
KL đang niêm yết 74.800.000
Tổng giá trị niêm yết 748.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Minh Chung Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Nga Phó Chủ tịch HĐQT
Vũ Thị Quỳnh Trang Thành viên HĐQT
Lê Thanh Hà Thành viên HĐQT
Nguyễn Mạnh Hùng Thành viên HĐQT
Trần Xuân Sơn Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thanh Tuyền Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Kim Hà Tổng giám đốc
Vũ Hoài Châu Phó Tổng giám đốc
Trịnh Minh Tú Phó Tổng giám đốc
Tạ Ngọc Lẫm Kế toán trưởng
Nguyễn Minh Chung Đại diện công bố thông tin