Giới thiệu

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST), là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được cổ phần hóa vào năm 2000. TST có đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu và được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến để có thể đảm đương nhiệm vụ mạng lưới Bưu chính – Viễn thông. Là đơn vị có uy tín và truyền thống nhiều năm trong nhiệm vụ mạng lưới thông tin cho các Bưu điện tỉnh, thành phố, TST được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, hỗ trợ vận hành và ứng cứu đột xuất cho các thiết bị phụ trợ khác như thiết bị cáp quang, vi ba… cùng các thiết bị phụ trợ khác như thiết bị nguồn, thiết bị chống sét, máy điều hòa nhiệt độ… của các Bưu điện tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Đo kiểm các công trình viễn thông.
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.
 • Tư vẫn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học.
 • Kiểm định, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học.
 • bán buôn cáp quang, cáp đồng, cáp điện tin học, truyền hình.
 • Bán buôn vật tư thiết bị viễn thông.
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.
 • Vận tải hành khách bằng đường sắt.
 • Vận tải hàng hóa bằng đường sắt.
 • Vận tải bằng xe buýt.
 • Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 • Xuất nhập khẩu trực tiếp và xuất nhập khẩu ủy thác vật tư, thiết bi, phụ tùng, linh kiện, máy móc trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, dân dụng, tin học, giao thông, công nghiệp, xây dựng theo quy định hiện hành.
 • Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phù tùng, linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
 • Xây dựng các công trình điện đến 35KV.
 • Xây dựng các công trình nhà cửa như: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống....
 • Xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.
 • Lắp đặt các công trình viễn thông, điện tử, tin học.
 • Xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học.
 • Cho thuê tài sản hoạt động, cho thuê các sản p hẩm thiết bị bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học.
 • Chuyển giao kỹ thuật, công nghệ chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học.
 • Quảng cáo bất động sản.
 • Đại lý.
 • Sữa chữa, bảo dưỡng các công trình thiết bị viễn thông, điện, điện tử, tin học.
 • Sản xuất thiết bị bưu chính viễn thông.
 • Sản xuất các thiết bị điện, điện tử, tin học.
 • Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.
 • Xuất nhập khẩu trực tiếp và xuất nhập khẩu ủy thác vật tư, thiết bị , phụ tùng, linh kiện, máy móc trong lĩnh vực bứu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, điện dân dụng, tin học, giao thông, công nghiệp, xây dựng theo quy định hiện hành. Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Dịch vụ đánh giá sự phù hợp gồm: thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận.
 • Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nột thành.
 • Xây dựng các công trình điện đến 35KV. Xây dựng công trình nhà cửa Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống..Đập và đê, xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.
 • Cho thuê tài sản hoạt động, cho thuê các sản phẩm thiết bị bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học.
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.
 • Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông cso dây: Hoạt động vận hành, duy trì hoặc cung cấp việc tiếp cận các phương tiện truyền giọng nói, dữ liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông có dây. Hệ thống truyền dẫn thực hiện các hoạt động trên có thể sử dụng công nghệ đơn hoặc kết hợp nhiều công nghệ. Điều hành, duy trì thiết bị chuyển mạch và truyền dẫn để cấp cấp liên lặc giữa điểm này với điểm khác theo đường dây dẫn mặt đất, vi ba hoặc kiếp hợp giữa dây dẫn mặt đất và kết nối vệ tinh. Điều hành hệ thống phá bằng cáp. Cung cấp liên lặc điện báo và vô thanh khác bằng thiết bị thuộc sở hữu của họ. Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng viễn thông có dây. Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác. Hoạt động mua quyền truy cấp hạ tầng viễn thông của đơn vị khác và điều hành hệ thống có thể cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng.
 • Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây. Hoạt động vận hành, duy trì hoặc cung cấp việc tiếp cận các phương tiện truyền thông giọng nói, dữ liệu, ký tự, âm thanh, hình ảnh, sử dụng hạ tầng viễn thông không dây. Hệ thống truyền dẫn cung cấp truyền dẫn đa hướng theo sóng truyền phát trên không trung. Có thể sử dụng công nghệ đơn hoặc kết hợp nhiều công nghệ. Hoạt động duy trì và điều hành nhắn tin di động và mạng viễn thông không dây khác. Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng viễn thông không dây.
 • Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác. Hoạt động mua quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác: Hoạt động mua quyền truy cấp hạ tầng viễn thông của đơn vị khác và điều hành hệ thống đó để cung cấp dịch vụ viễn thông dây dây cho người sử dụng.
 • Hoạt động của các điểm truy cập internet: Hoạt động của các đại lý internet cung cấp dịch vụ truy cập internet cho khách hàng.
 • Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu: Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi hoạt động vệ tinh, đo xa và các trạm rada. Điều hành các trạm đầu cuối vệ tinh và các trạm liên hợp nối với một hoặc nhiều hệ thống thông tin mặt đất và khả năng truyền/nhận viễn thông tự hệ thống vệ tinh. Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP. Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp
 • Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn cá địa chỉ internet và nội dụng theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng. 
 • Hoạt động điều hành các website khác hoạt động  như các cổng internet, như các trang báo chí, phương tiện truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dụng thông tin được cập nhật định kỳ
 • Các hoạt động dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu như: Các dịch vụ thông tin quan điện thoại. Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí. Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí....
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan đến máy vi tính.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0101334129
Ngày cấp ĐKKD 26/10/2021
Vốn điều lệ 48.000.000.000
Mã số thuế 0101334129
Ngành nghề & Lĩnh vực Công nghệ > Thiết bị viễn thông

 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin 2.
 • Theo Quyết định số 232/2000/QĐ-TCCB ngày 10/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chuyển Trung tâm KASATY Hà Nội là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp sản xuất thiết bị thông tin 2 thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST trở thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông - Tin học.
 • Công ty được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103000095 ngày 07/08/2000. Công ty đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 5 lần và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 6 được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/8/2007. Công ty đã 10 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 26/07/2010.
 • Ngày 31/12/2015, VĐL của công ty là 48.000.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 26/10/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 11.800
KL đang niêm yết 4.800.000
Tổng giá trị niêm yết 48.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Xuân Hiển Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Đán Thành viên HĐQT
Phạm Trần Hòa Thành viên HĐQT
Lâm Vũ Hoàng Tùng Thành viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Quân Trưởng ban kiếm soát
Phan Thị Phương Dung Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Xuân Hiển Tổng giám đốc
Lâm Vũ Hoàng Tùng Phó Tổng giám đốc
Lê Anh Toàn Phó Tổng giám đốc
Đặng Quang Trung Phó Tổng giám đốc
Trần Trung Hiếu Kế toán trưởng
Trần Thị Thanh Bình Đại diện công bố thông tin