Giới thiệu

Đối với các công ty khai thác than, thị phần tiêu thụ sẽ không được xác định. Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - TKV có vai trò quan trọng như tất cả các công ty khai thác than khác trong việc cung cấp dịch vụ khai thác, đưa nguồn năng lượng than đến các ngành công nghiệp để sử dụng và tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội.Tuy nhiên, xét về mức độ đóng góp của Công ty đối với Tập đoàn, TVD là một đơn vị đứng đầu Tập đoàn về sản lượng khai thác than hầm lò.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khai thác và thu gom than cứng
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và dồ dùng hữu hình khác
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Khai thác và thu gom than bùn
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;
 • Bán buôn máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây diện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
 • Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
 • Sửa chữa thiết bị khác
 • Lắp đặt hệt hống điện
 • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Vận tải hàng hóa đường sắt
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Sửa chữa thiết bị điện
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Vận tải bằng xe buýt
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 06/06/1964
Số ĐKKD 7500101877
Ngày cấp ĐKKD 02/05/2018
Vốn điều lệ 449.628.640.000
Mã số thuế 7500101877
Ngành nghề & Lĩnh vực Tài nguyên cơ bản > Khai thác than

 • Tiền thân CTCP Than Vàng Danh -TKV là Mỏ than Vàng Danh được thành lập theo Quyết định số: 262/BCNNg-KB2 ngày 06/06/1964 của Bộ Công nghiêp nặng.
 • Ngày 17/09/1996 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) có Quyết định số 2604/QĐ/TCCB thành lập Mỏ  than Vàng  Danh đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Than Việt Nam – nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
 • Ngày 01/10/2001, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết định số 405/QĐ/HĐQT của Chủ tịch HĐQT về việc đổi tên Mỏ than Vàng Danh thành Công ty Than Vàng Danh.
 • Ngày 08/11/2006, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ký Quyết định số 2458 QĐ/HĐQT về việc đổi tên từ Công ty Than Vàng Danh thành Công ty Than Vàng Danh - TKV.
 • Theo Quyết đinh 714/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên trong đó có Công ty Vàng Danh, Công ty Than Vàng Danh đã thực hiện đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước từ ngày 01/01/2007 và tổ chức đấu giá bán cổ phần ra công chúng vào ngày 05/03/2008 tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Công ty Than Vàng Danh – TKV chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần kể từ ngày 01/07/2008 với tên gọi mới là “Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – TKV”.
 • Ngày 10/01/2011, Cổ phiếu của Công ty (TVD) chính thức giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Vốn điều lệ là 152.807,9 triệu đồng.
 • Ngày 24/3/2011, theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.
 • Ngày 01/02/2012 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu của Công ty để tăng vốn điều lệ từ 152,8 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng.
 • Năm 2014: Thực hiện thưởng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, VĐL công ty tăng lên 420.235.040.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 449.628.640.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 02/05/2018
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 19.500
KL đang niêm yết 44.962.864
Tổng giá trị niêm yết 449.628.640.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Trọng Tốt Chủ tịch HĐQT
Trịnh Văn An Thành viên HĐQT
Nguyễn Bá Quang Thành viên HĐQT
Hồ Quốc Thành viên HĐQT
Phạm Văn Minh Thành viên HĐQT
Trần Thị Vân Anh Trưởng ban kiếm soát
Phùng Thế Anh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Thủy Dịu Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Văn Minh Giám đốc
Nguyễn Văn Dũng Phó Giám đốc
Phạm Thế Hưng Phó Giám đốc
Trần Văn Thức Phó Giám đốc
Hồ Quốc Phó Giám đốc
Vương Minh Thu Phó Giám đốc
Trần Thị Thu Thảo Kế toán trưởng
Phùng Trung Hoài Đại diện công bố thông tin