Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0105550258
Ngày cấp ĐKKD 05/10/2011
Vốn điều lệ 311.586.790.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực >

  • Công ty Cổ phần Đầu tư truyền hình, tên giao dịch tiếng Anh là Television Investment Corporation và tên viết tắt là TVIC, vốn điều lệ là 350 tỷ đồng được thành lập ngày 5/10/2011 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105550258 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HN cấp.
  • Ngày 02/8/2012, Được UBCKNN bổ sung vào danh sách công ty đại chúng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 05/10/2011
Nơi niêm yết OTC
Mệnh giá
Giá chào sàn
KL đang niêm yết
Tổng giá trị niêm yết

Ban lãnh đạo

Phạm Nhật Vũ Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Duy Thái Dương Thành viên HĐQT
Hoàng Xuân Bắc Thành viên HĐQT
Nguyễn Thanh Lâm Thành viên HĐQT
Vũ Huy Thắng Thành viên HĐQT
Đinh Ánh Tuyết Trưởng ban kiếm soát
Quách Mạnh Lâm Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Trần Thọ Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thanh Lâm Tổng giám đốc
Vũ Thùy Linh Kế toán trưởng