Giới thiệu

Tiền thân là Công ty thuộc sở hữu 100% vốn nhà nước sau khi thực hiện cổ phần hóa chính thức chuyển thành CTCP, vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 82,34% Công ty nhận được chỉ đạo và quan tâm sâu sắc từ chủ sở hữu Nhà nước - UBND tỉnh Trà Vinh. Đây là điều kiện thuận lợi của Công ty luôn được sự chỉ dẫn hỗ trợ từ phía UBND tỉnh để mở rộng và phát triển haotj động tại địa bàn. Là một trong những Công ty có bề dày lịch sử lâu đời và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nên Công ty luôn nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các sở ban ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Công ty thực hiện nhiệm vụ của mình.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất kinh doanh nước sạch.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 2100119570
Ngày cấp ĐKKD 03/02/2021
Vốn điều lệ 145.978.600.000
Mã số thuế 2100119570
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

  • Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh được hình thành tách ra từ Công ty Cấp nước Cửu Long cũ từ tháng 5/1992;
  • Năm 1993, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 97/QĐ-UBT ngày 17/3/1993 về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi là Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh;
  • Ngày 3/5/1995, Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh đổi tên thành Công ty Cấp Thoát nước Trà Vinh;
  • Tháng 12/2010 thực hiện Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Trà Vinh, về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh;
  • Ngày 7/12/2016, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh chính thức trở thành CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh theo Giấy CN ĐKKD số 2100119570 do Sở KH và ĐT tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 28/12/2010 và thay đổi lần 1 ngày 7/12/2016 với VĐL là 145.978.600.000 đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 12/4/2017.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 03/02/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 14.597.860
Tổng giá trị niêm yết 145.978.600.000

Ban lãnh đạo

Trương Công Chiếm Chủ tịch HĐQT
Võ Hoàng Khương Thành viên HĐQT
Trương Hoàng Diệp Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Quý Thành viên HĐQT
Ngô Nhựt Ngân Thành viên HĐQT
Nghiêm Ngọc Tiên Trưởng ban kiếm soát
Trần Diệp Xuân Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Khỏe Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Quý Tổng giám đốc
Trương Hoàng Diệp Phó Tổng giám đốc
Võ Hoàng Khương Phó Tổng giám đốc
Đào Thiện Duyên Kế toán trưởng
Phan Huynh Đại diện công bố thông tin