Giới thiệu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt nam (gọi tắt là VICS) được thành lập và hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động số 88/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/1/2008. Với vốn điều lệ là 150 tỷ đồng, VICS được phép thực hiện các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Lĩnh vực kinh doanh

Hoạt động chứng khoán:
 • Dịch vụ môi giới chứng khoán
 • Dịch vụ lưu ký chứng khoán và quản lý cổ đông
 • Dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn Đầu tư chứng khoán
 • Các dịch vụ thu xếp vốn, hỗ trợ tài chính cho nhà Đầu tư.
 • Các dịch vụ hỗ trợ quản lý thông tin giao dịch
Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư:
 • Định giá doanh nghiệp
 • Tư vấn cổ phần hóa, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp
 • Tư vấn niêm yết chứng khoán và đang ký giao dịch
 • Tư vấn phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu)
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu)
 • Tư vấn mua bán và sát nhập doanh nghiệp (M&A)
Hoạt động đầu tư tài chính:
 • Đầu tư tự doanh chứng khoán;
 • Đầu tư tài chính trực tiếp và ủy thác;
 • Đầu tư thâu tóm & sát nhập doanh nghiệp;
 • Đầu tư bất động sản ủy thác;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 11/01/2008
Số ĐKKD 88/UBCK-GP
Ngày cấp ĐKKD 16/06/2009
Vốn điều lệ 451.333.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

 • Ngày 11/1/2008 Công ty  Cổ  phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) được chính thức cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 88/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Ngày 27/3/2008 Trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), nay là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Quyết định số 113/QĐ-TTGDCKHN ngày 26/3/2008 của HASTC;
 • Ngày 11/4/2008 Trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 8/4/2008 của HOSE;
 • Ngày 1/12/2009  Chính thức chào sàn niêm yết cổ phiếu VICS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán VIG;
 • Ngày 11/10/2010 Được chấp thuận sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới là 341,333 tỷ đồng, đủ điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 • Ngày 28/4/2023, Công ty đổi tên thành CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 16/06/2009
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 22.700
KL đang niêm yết 34.133.300
Tổng giá trị niêm yết 341.333.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Phúc Long Chủ tịch HĐQT
Dương Quang Trung Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Xuân Biểu Thành viên HĐQT
Đào Thị Thanh Thành viên HĐQT
Nguyễn Viết Việt Thành viên HĐQT
Phạm Thị Tú Anh Trưởng ban kiếm soát
Vũ Thị Thanh Hải Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Kim Oanh Thành viên Ban kiểm soát
Dương Quang Trung Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Giang Nam Phó Tổng giám đốc
Đào Thị Thanh Giám đốc tài chính
Vũ Huyền Trâm Kế toán trưởng
Dương Quang Trung Đại diện công bố thông tin