Giới thiệu

Công ty hiện đang quản lý và vận hành hai nhà máy thủy điện: Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn sản xuất điện năng dựa trên nguồn nước sông Kôn với công suất lắp đặt là 66 MW, lượng điện sản xuất ra là 228,5 triệu kWh/năm và Nhà máy thủy điện Sông Hinh sản xuất điện năng dựa trên nguồn nước sông Hinh với công suất lắp đặt 70 MW, lượng điện sản xuất là 370 triệu kWh/năm. Với công suất 66MW và sản lượng điện hàng năm 230 triệu KWh, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn là nhà máy thuỷ điện có quy mô lớn đầu tiên ở miền Trung và Tây Nguyên. VSH cung cấp khoảng 2.4 % trong tổng công suất quốc gia. Nguồn điện sản xuất ra dựa vào sức nước do đó chi phí sản xuất rẻ nhưng năng lực sản xuất của công ty lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Như các công ty điện khác tại Việt Nam, điện thành phẩm do công ty sản xuất ra được ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ với tập đoàn điện lực Việt Nam EVN.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các dự án xây dưng nhà máy thuỷ điện; Tư vấn thiết kế công trình thủy lợi, giao thông và thủy điện, Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi và giao thông
 • Thí nghiệm điện. Thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận, chỉ định hiệu chỉnh: vật tư thiết bị điện, thiết bị môi trường, thiết bị và dụng cụ đo lường, thiết bị và dụng cụ an toàn, thử nghiệm, kiểm định, tính toán trị số bảo vệ và cài đặt rơ le;
 • Kinh doanh vật tư, thiế bị trong lĩnh vực thủy điện;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Sản xuất kinh doanh điện năng; Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng các nhà máy thủy điện. Đầu tư xây dựng các dự án điện
 • Truyền tải và phân phối điện.

 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 15/09/1991
Số ĐKKD 4100562786
Ngày cấp ĐKKD 05/04/2023
Vốn điều lệ 2.362.412.460.000
Mã số thuế 4100562786
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

 •  Tiền thân là Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc CT Điện Lực III. Khởi công xây dựng ngày 15/9/1991, đưa vào sản xuất và hoà lưới điện quốc gia ngày 04/12/1994.
 •  Năm 1999, để nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống điện và tận dụng kinh nghiệm tích luỹ trong quản lý vận hành nhà máy điện của đội ngũ quản lý của Nhà máy Vĩnh Sơn, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn quản lý và vận hành dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh.
 •  Tháng 7 năm 2000, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn được đổi tên thành Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh với bốn tổ máy hoạt động cung cấp sản lượng điện hơn 600 triệu kWh vào lưới điện quốc gia hàng năm.
 •  Ngày 04/05/2005, Nhà máy chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên mới Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
 •  Ngày 07/07/2005 công ty được cấp phép niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, sau gần 1 năm giao dịch trên trung tâm Hà Nội.
 •  Ngày 18/07/2006 cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, vốn điều lệ của công ty tính đến 11/2006 là 1250. tỷ đồng, tương ứng với 125.000.000 cổ phiếu được giao dịch. Vốn điều lệ hiện nay là 1500 tỷ đồng.
 • Tháng 12/2007 Công ty tăng vốn điều lệ từ 1.250.000.000.000 đồng lên thành 1.374.942.580.000 đồng.
 • Tháng 12/2009 Công ty nâng vốn điều lệ lên 2.062.412.460.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 05/04/2023
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 12.000
KL đang niêm yết 236.241.246
Tổng giá trị niêm yết 2.362.412.460.000

Ban lãnh đạo

Võ Thành Trung Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Quang Quyền Thành viên HĐQT
Nguyễn Thanh Hải Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Thanh Thành viên HĐQT
Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT
Quách Vĩnh Bình Trưởng ban kiếm soát
Hoàng Kim Minh Thành viên Ban kiểm soát
Trần Văn Hoàng Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Thanh Tổng giám đốc
Hoàng Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc
Dương Tấn Tưởng Phó Tổng giám đốc
Phan Thị Thanh Thúy Kế toán trưởng
Võ Thành Trung Đại diện công bố thông tin