Giới thiệu

Là đơn vị thuộc Tổng Công ty hàng hải Việt Nam, Vitranschart được hỗ trợ trong việc vay vốn ưu đãi phát triển các đội tàu theo các chương trình của Chính phủ. So với một số đối thủ cạnh tranh trên thị trường, điểm mạnh của Vitranschart là năng lực đội tàu vận tải hàng khô lớn, chuyên nghiệp, chủ động thời gian, lịch trình tàu. Ngoài ra, sự đa dạng hóa về cơ cấu phương tiện vận chuyển có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển mọi lúc, mọi nơi với yêu cầu cao về khối lượng, chất lượng và tiến độ.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở).
 • Kho bãi là lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan;
 • Bốc xếp hàng hóa đường bộ;
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Dịch vụ tiếp vận. Dịch vụ khai thuê hải quan. Cho thuê kho bãi, container. Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải biển. Môi giới thuê tàu biển. Cân hàng hóa liên quan đến vận tải.
 • Kinh doanh vận tải biển;
 • Đào tạo nghề;
 • Xuất khẩu lao động;
 • Sửa chữa tàu biển;
 • Mua bán phương tiện, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành vận tải biển, vật tư, hóa chất, sơn phục vụ sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển;
 • Mua bán nguyên vật liệu ngành xây dựng;
 • Đại lý kinh doanh xăng dầu;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Cho thuê tàu, container, thiết bị ngành vận tải biển; Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển
 • Lập trình máy vi tính
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Cổng thông tin
 • Dịch vụ mã hóa thông tin và dữ liệu lớn. Dịch vụ số hóa thông tin
 • Đào tạo về logistics, thương mại điện tử và tiếp thị số; Đào tạo ngoại ngữ, tin học
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
 • Sửa chữa thiết bị liên lạc
 • Xây dựng nhà để ở

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 26/05/1975
Số ĐKKD 0300448709
Ngày cấp ĐKKD 01/03/2023
Vốn điều lệ 669.993.370.000
Mã số thuế 0300448709
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Vận tải biển

 • Tiền thân của Công ty hiện nay được thành lập trên cơ sở tiếp quản đội  tàu và các hãng tàu do chế độ cũ để lại như Hỏa xa Hàng  hải Việt Nam, gồm  07 tàu (tổng trọng tải 3.220DWT);
 • Đến ngày 14/03/1984, Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) chính thức được thành lập thông qua việc hợp nhất Công ty Vận tải và thuê tàu biển “Transchart” và “Công ty Vận tải biển Sovosco”, trực thuộc Tổng cục Đường biển Việt Nam theo quyết định số 706/TCCB của Bộ trưởng Giao thông vận tải;
 • Ngày 29/04/1995, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 250/TTg thành lập Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, theo đó Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam là một trong những doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
 • Vitranschart chính thức chuyển thành công ty cổ phần vào 31/12/2007 với vốn điều lệ là 400 tỷ đồng;
 • Năm Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận niêm yết số 14/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty được niêm yết 40 triệu cổ phiếu trên  sàn  giao dịch  chứng  khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Năm 2010, Công ty tăng vốn điều lệ lên 589.993.370.000 đồng;
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 609.993.370.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/03/2023
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 1.700
KL đang niêm yết 62.999.337
Tổng giá trị niêm yết 629.993.370.000

Ban lãnh đạo

Huỳnh Nam Anh Chủ tịch HĐQT
Trịnh Hữu Lương Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hoàng Sang Thành viên HĐQT
Lê Duy Dương Thành viên HĐQT
Mai Thị Thu Vân Thành viên HĐQT
Vũ Thị Diệp Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Quỳnh Liên Thành viên Ban kiểm soát
Trịnh Hữu Lương Tổng giám đốc
Mai Thị Thu Vân Phó Tổng giám đốc
Vương Nguyễn Triều Quang Phó Tổng giám đốc
Lê Kim Phượng Kế toán trưởng
Nguyễn Thế Lê Nhân Đại diện công bố thông tin