Giới thiệu

Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera tiền thân là xí nghiệp gạch ngói Từ Sơn, được thành lập năm 1959. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần vào năm 2005. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là sản xuất và tiêu thụ các loại vật liệu xây dựng từ đất sét nung. Các sản phẩm của Công ty được sản xuất trên dây truyền thiết bị hiện đại của ITALIA và công nghệ sấy nung liên hợp. Sản phẩm được sản xuất ra có chất lượng cao mẫu mã, chủng loại đa dạng.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất sản phẩm chịu lửa;
 • Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung và các loại vật liệu xây dựng khác;
 • Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung;
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng;
 • Vận tải hành khác đường bộ khác;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê (Không bao gồm môi giới, đấu giá bất động sản)
 • Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
 • Đại lý du lịch.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 2300101958
Ngày cấp ĐKKD 09/11/2021
Vốn điều lệ 20.002.050.000
Mã số thuế 2300101958
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

 • Công ty cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera, tiền thân là Xí nghiệp Gạch ngói Từ Sơn, được thành lập năm 1959 theo Quyết đinh của Bộ kiến trúc (nay là Bộ xây dựng).
 • Năm 1995, Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn (trực thuộc Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng) theo Quyết định số 75/BXD-TC ngày 18/2/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • Năm 2001, Công ty Gốm xây dựng 382 Đông Anh được sáp nhập vào Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn theo Quyết định số 1414/QĐ-BXD ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; đồng thời, Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng ra quyết định thành lập 03 Nhà máy trực thuộc Công ty: Nhà máy Gốm xây dựng Từ Sơn, Nhà máy Gốm xây dựng Đông Anh, Nhà máy VLXD Hải Dương.
 • Năm 2003, Nhà máy Gốm xây dựng Đông Anh được tách ra khỏi Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn để cổ phần hóa theo Quyết định số 1207/QĐ-BXD ngày 09/9/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng
 • Năm 2004, Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn được cổ phần hoá theo Quyết định số 1729/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2005 với mức vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.
 • Công ty đã chính thức niêm yết 1.000.000 cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 20/9/2006 theo Quyết định số 15/QĐ-TTGDHN ngày 23/8/2006 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.Công  ty  đổi  tên  thành Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn  (viết  tắt  là VTS)  từ tháng 7/2007, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 11,1 tỷ đồng và niêm yết bổ sung 110.000 cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Công ty đổi  tên thành Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn (viết tắt  là VTS)  từ tháng 7/2007, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 11,1 tỷ đồng và niêm yết bổ sung 110.000 cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Năm 2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 12,9 tỷ đồng và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
 • Năm 2011, Công ty tăng vốn điều lệ lên 20.002.050.000 đồng và đã niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.                                                                                   

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 09/11/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.500
KL đang niêm yết 2.000.205
Tổng giá trị niêm yết 20.002.050.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch HĐQT
Trần Xuân Hùng Thành viên HĐQT
Nguyễn Huy Thuật Thành viên HĐQT
Tạ Vũ Nam Giang Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Duy Thành viên HĐQT
Lê Ngân Bình Trưởng ban kiếm soát
Đặng Thị Duyên Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Thanh Hương Thành viên Ban kiểm soát
Trần Xuân Hùng Giám đốc
Nguyễn Thị Mơ Kế toán trưởng
Tạ Vũ Nam Giang Đại diện công bố thông tin