Giới thiệu

Hiện số lượng các doanh nghiệp sản xuất nhất là sản xuất xi măng thuộc Bộ Quốc phòng rất ít, nên doanh nghiệp sản xuất này luôn nhận được nhiều ưu tiên từ phía Bộ Quốc phòng về giá cả, chính sách, nguyên vật liệu sản xuất, thị trường tiêu thụ so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành khác. Công ty đã hoàn thiện dây truyền lò quay có công suất 1.000 tấn CLK/ ngày với kinh phí 820 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang đẩy mạnh sản xuất đạt sản lượng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm khiến thương hiệu Xi măng PCB30-PCB40 và PCSR30-PCSR40 mang nhãn hiệu "Con Đại Bàng".

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất xi măng;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: giao thông, thủy lợi;
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp;
 • Bán buôn vật liệu, máy móc, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 27/07/1993
Số ĐKKD 5400253188
Ngày cấp ĐKKD 10/06/2019
Vốn điều lệ 61.557.770.000
Mã số thuế 5400253188
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • CTCP Xi măng X18 tiền thân là Nhà máy Xi măng X18 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 327/QĐ-QP ngày 27/7/1993;
 • Từ ngày 13/10/1997, Nhà máy Xi măng X18 đổi tên thành Công ty 18 theo Quyết định số 1361/QĐ-QP ngày 13/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
 • Công ty 18 được chuyển đổi thành CTCP Xí măng X18 theo Quyết định số 2260/QĐ-BQP ngày 31/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hoạt động theo mô hình CTCP theo Giấy ĐKKD số 2503000121 ngày 28/11/2006 do Sở KH và ĐT Tỉnh Hòa Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/11/2006 với VĐL là 20 tỷ đồng;
 • Ngày 1/8/2007, UBCKNN chấp thuận đăng ký công ty đại chúng của công ty;
 • Năm 2009, VĐL nâng lên 34 tỷ đồng;
 • Ngày 16/8/2011, VĐL nâng lên 41.557.770.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 10/06/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 8.000
KL đang niêm yết 4.155.777
Tổng giá trị niêm yết 41.557.770.000

Ban lãnh đạo

Phạm Quang Huy Chủ tịch HĐQT
Lê Việt Hùng Phó Chủ tịch HĐQT
Mai Quý Phi Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Thắng Thành viên HĐQT
Nguyễn Bách Việt Thành viên HĐQT
Quách Văn Mười Trưởng ban kiếm soát
Bùi Văn Huy Thành viên Ban kiểm soát
Triệu Đức Phong Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Quang Huy Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Thắng Phó Tổng giám đốc
Đinh Hoài Nam Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Thủy Kế toán trưởng
Hoàng Thị Oanh Đại diện công bố thông tin