Giới thiệu

So với các doanh nghiệp cùng ngành, Thủy điện Xuân Minh với nhà máy Thủy điện Xuân Minh mới đi vào phát điện thương mại từ cuối năm 2018, nhưng sở hữu rất nhiều lợi thế. Thủy điện Xuân Minh nằm trong khu vực có nguồn thủy năng dồi dào, lượng mưa tương đối ổn định qua các năm: Nhà máy Thủy điện của Công ty đang nằm trong hệ thống bậc thang thủy điện Sông Chu có chiều dài 235 km. Lượng mưa bình quân năm khoảng 1600mm, lưu lượng bình quân năm khoảng 122,2m3/s.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất truyền tải và phân phối điện
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Sản xuất kinh doanh điện năng

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 03/10/2014
Số ĐKKD 2802200078
Ngày cấp ĐKKD 20/03/2020
Vốn điều lệ 150.000.000.000
Mã số thuế 2802200078
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống

  • Căn cứ Biên bản họp cổ đông thành lập CTCP số 01/2014/XM-HTĐT ngày 9/9/2014, ngày 3/10/2014 CTCP Thủy điện Xuân Minh chính thức được thành lập theo Giấy CNĐKKD số 2802200078 do Sở KH và ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu với VĐL đăng ký là 150 tỷ đồng, tại thời điểm thành lập vốn thực góp của Công ty là 9.721.333.071 đồng;
  • Ngày 13/10/2020, Công ty đã được chấp thuận là Công ty đại chúng theo Công văn số 6116/UBCK-GSĐC của UBCKNN;
  • Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo Giấy CNDKKD số 2802200078 do Sở KH và ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 3/10/2014, thay đổi lần thứ 2 ngày 20/3/2020.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 20/03/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 12.600
KL đang niêm yết 15.000.000
Tổng giá trị niêm yết 150.000.000.000

Ban lãnh đạo

Trịnh Nguyên Khánh Chủ tịch HĐQT
Phạm Văn Minh Thành viên HĐQT
Phùng Thị Thu Huyền Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT
Lê Văn Thủy Thành viên HĐQT
Đinh Thị Hạnh Trưởng ban kiếm soát
Trần Xuân Ninh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Hồ Ngọc Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Quang Minh Tổng giám đốc
Đinh Thùy Lâm Kế toán trưởng
Phạm Quang Minh Đại diện công bố thông tin