Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
08/09/2022 -0,25/-2,19% 11,40 11,40 10,95 11,15 11,09 11,15 1.749.400
07/09/2022 -0,05/-0,44% 11,40 11,50 11,15 11,40 11,29 11,40 1.673.700
06/09/2022 -0,10/-0,87% 11,55 11,60 11,20 11,45 11,38 11,45 2.634.600
05/09/2022 -0,10/-0,86% 11,75 11,75 11,35 11,55 11,49 11,55 1.200.200