Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
02/11/2022 -1,05/-2,13% 48,30 48,30 48,25 48,25 48,28 48,25 200
01/11/2022 2,00/4,23% 47,00 49,30 45,25 49,30 46,99 49,30 4.700
31/10/2022 0,00/0,00% 47,35 47,35 45,00 47,30 46,55 47,30 4.200