Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/08/2022 0,40/3,45% 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 800
30/08/2022 0,00/0,00% 11,10 12,00 11,10 12,00 11,60 12,00 2.600