Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/08/2022 0,00/0,00% 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 0
30/08/2022 0,00/0,00% 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 0