Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 0,00/0,00% 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 0
08/09/2022 0,00/0,00% 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 0
07/09/2022 0,00/0,00% 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 0
06/09/2022 0,00/0,00% 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 0