Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 -1,90/-6,88% 27,50 28,00 25,70 25,70 26,11 23,36 2.807.300
08/09/2022 0,40/1,47% 27,30 28,20 26,80 27,60 27,54 25,09 2.178.100
07/09/2022 -0,70/-2,51% 27,90 28,95 27,20 27,20 28,07 24,73 3.693.000