Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 -1,20/-4,26% 28,20 28,20 26,50 27,00 27,26 27,00 926.000
03/11/2022 0,00/0,00% 28,30 28,90 27,50 28,20 28,40 28,20 1.746.400
02/11/2022 -0,40/-1,40% 28,70 29,00 27,00 28,20 28,58 28,20 1.321.000
01/11/2022 0,70/2,51% 28,50 29,10 28,10 28,60 28,69 28,60 2.709.400