Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 -0,40/-14,81% 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1.200
03/11/2022 0,00/0,00% 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 0
02/11/2022 0,00/0,00% 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 0
01/11/2022 0,00/0,00% 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 0