Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
06/09/2022 0,15/0,50% 30,30 30,40 30,00 30,30 30,26 30,30 421.500
05/09/2022 0,00/0,00% 30,05 30,65 30,00 30,15 30,24 30,15 529.800