Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/08/2022 -0,10/-0,55% 18,10 18,30 18,00 18,00 18,10 18,00 463.700
30/08/2022 -0,10/-0,55% 18,20 18,40 17,80 18,10 18,11 18,10 565.300
29/08/2022 -0,10/-0,55% 18,00 18,50 17,90 18,20 18,16 18,20 800.700