Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
31/08/2022 137 586.009 104 576.868 463.700 8.394.078
30/08/2022 171 729.800 116 659.211 565.300 10.235.678
29/08/2022 220 989.600 198 1.020.404 800.700 14.540.936