Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
23/08/2023 0,00/0,00% 14,65 15,60 14,65 15,60 15,13 15,60 200
22/08/2023 0,00/0,00% 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 0