Từ:

Đến:

Ngày Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Khớp GT Khớp (1000 VND)
23/08/2023 13 5.009 11 1.917 200 3.025
22/08/2023 2 1.105 10 2.017 0 0