Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 -1,00/-1,85% 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 800
03/11/2022 0,00/0,00% 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 3.500
02/11/2022 0,00/0,00% 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 0
01/11/2022 0,00/0,00% 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 0