Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/10/2022 0,00/0,00% 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 0
28/10/2022 0,00/0,00% 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 0
27/10/2022 0,00/0,00% 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 0