Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 0,00/0,00% 1,30 1,30 1,20 1,30 1,30 1,30 293.000
08/09/2022 0,00/0,00% 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0
07/09/2022 0,00/0,00% 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0