Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 -0,10/-11,11% 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 47.600
03/11/2022 0,00/0,00% 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0
02/11/2022 0,00/0,00% 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0
01/11/2022 0,00/0,00% 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0