Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 7,10/10,46% 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 37,50 100
08/09/2022 2,20/3,40% 71,50 71,50 67,00 67,00 67,90 33,50 500
07/09/2022 -11,40/-15,00% 65,20 65,20 64,60 64,60 64,80 32,30 1.100
06/09/2022 5,70/8,11% 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 38,00 100