Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/11/2022 0,10/1,69% 6,20 6,20 5,60 6,00 5,90 6,00 300
08/11/2022 -0,10/-1,61% 5,60 6,10 5,60 6,10 5,90 6,10 400
07/11/2022 0,50/8,62% 6,40 6,40 5,60 6,30 6,20 6,30 800