Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 0,00/0,00% 18,10 18,50 18,10 18,50 18,41 18,50 1.100
08/09/2022 0,50/2,78% 17,40 18,50 17,40 18,50 17,95 18,50 200