Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 0,05/0,40% 12,35 12,65 12,30 12,55 12,39 12,55 71.100
08/09/2022 0,20/1,63% 12,60 12,70 12,30 12,50 12,41 12,50 182.100
07/09/2022 -0,85/-6,46% 13,00 13,15 12,30 12,30 12,92 12,30 171.300
06/09/2022 0,10/0,77% 13,00 13,15 12,95 13,15 13,02 13,15 93.000