Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
06/09/2022 -0,10/-0,44% 23,20 23,20 22,50 22,55 22,75 22,55 14.903.400
05/09/2022 1,45/6,84% 21,55 22,65 21,50 22,65 22,29 22,65 27.827.700