Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
06/09/2022 0,00/0,00% 34,90 34,90 34,90 34,90 34,90 34,90 0
05/09/2022 -0,10/-0,29% 33,40 34,90 33,40 34,90 34,83 34,90 2.200