Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 0,00/0,00% 31,20 31,20 31,20 31,20 31,20 30,21 0
03/11/2022 -2,30/-6,87% 34,75 34,75 31,20 31,20 31,25 30,21 6.500
02/11/2022 0,65/1,98% 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 32,44 1.600
01/11/2022 -2,30/-6,54% 33,20 33,20 32,85 32,85 33,08 31,81 300